Liên hệ

Công ty TNHH SXTM Vạn Đạt

Địa chỉ: Lô II-1, Nhóm Công Nghiệp II, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, Việt Nam

Số điện thoại: 8482 - 38161975 - 38162734

Fax: 8482 - 38161970

Email: contact@vandat.com

Website: http://www.vandat.com