Liên hệ

Công ty TNHH SXTM Vạn Đạt

Địa chỉ: Lô II-1, Nhóm Công Nghiệp II, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, Việt Nam

Số điện thoại: 848 - 38161975 - 38162734

Fax: 848 - 38161970

Email: vandatco@hcm.vnn.vn

Website: http://www.vandat.com